FMF (FAMUR), czołowy dostawca rozwiązań dla branży wydobywczej w Europie, oraz JSW SA, największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej, podpisały w piątek, 13 maja br., umowę na dostawę kompleksu ścianowego wraz z niezbędnym wyposażeniem do JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice. Wartość umowy wynosi blisko 124 mln złotych.

– Zaufanie, jakim ponownie zostaliśmy obdarzeni przez JSW dowodzi, że nasza oferta spełnia wysokie wymagania jakościowe i funkcjonalne obowiązujące w krajowych spółkach wydobywczych. Podpisanie umowy z Jastrzębską Spółką Węglową to kolejny krok w kierunku zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych zwiększających efektywność oraz umożliwiających monitorowanie procesu wydobycia węgla kamiennego, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa pracy w krajowym górnictwie. – podkreśla Mirosław Bendzera, Prezes Grupy FAMUR.

Grupa FAMUR jest obecna u klientów w ponad 40 krajach na pięciu kontynentach, a udział eksportu w przychodach wynosi ok 33 proc. W ostatnim czasie spółka pozyskała znaczące kontrakty w Kazachstanie oraz Chinach.  W najbliższej przyszłości planuje rozwinięcie sprzedaży na takich rynkach jak Australia, USA i Kanada.