Grupa EGS (ERGIS), lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, opublikowała wyniki za I kwartał 2019 roku. W I kwartale br. Grupa wypracowała sprzedaż o 5,6% wyższą niż w analogicznym okresie roku 2018. Jednocześnie negatywnie na wyniki operacyjne Grupy wpłynęła rentowność sprzedaży w sektorze laminatów do żywności.

W I kwartale 2019 roku wzrosła sprzedaż folii miękkich PVC (głównie folie izolacyjne i drukowane) – wzrost o ponad 27% oraz opakowań przemysłowych (folie stretch i taśmy PET) – wzrost o 9,7%.  Wartość marży w Grupie wzrosła r/r z 28,3 mln zł do 29,5 mln zł.

Rentowność brutto sprzedaży w I kwartale 2019 roku w Grupie Ergis kształtowała się na poziomie zbliżonym do wypracowanej w analogicznym okresie roku 2018 i wyniosła 14,6% (wobec 14,8% rok wcześniej). Przy odnotowanym wzroście sprzedaży przełożyło się to na wzrost wartości marży za I kwartał do 29,5 mln zł (z 28,3 mln zł). Z powodu wzrostu kosztów ogólnych i sprzedaży oraz zawiązanych rezerw  wartość EBITDA Grupy spadła z 13,5 mln zł do 12,9 mln zł r/r.

Wynik finansowy był nadal obciążony problemami z osiągnięciem pełnych mocy produkcyjnych nowej linii do produkcji folii i laminatów PET w Berlinie. Do dziś spółka nie dokonała jej kontraktowego odbioru.

W I kwartale 2019 roku ceny surowców - z wyjątkiem płatków PET - pozostawały na nieco niższym poziomie niż notowane w I kwartale 2018 roku. Zmniejszenie się różnicy między cenami nowego surowca PET a cenami płatków pochodzących z recyklingu obniżyło przewagę konkurencyjną Grupy, wynikającą ze stosowania recyklatów w procesie produkcyjnym. Negatywnie na wypracowaną wartość EBITDA wpłynął wzrost kosztów ogólnych i sprzedaży oraz odpisy aktualizacyjne.

Obserwowany w pierwszym kwartale wzrost sprzedaży pokazuje utrzymanie dotychczasowego trendu i oznacza możliwości podniesienia rentowności. Liczymy, że obserwowany w drugim kwartale wzrost cen surowców ropopochodnych nie zahamuje obserwowanego w I kwartale wzrostu marży. Jednym z warunków poprawy wyników finansowych jest ustabilizowanie ponoszonych przez Grupę kosztów pracy i energii, co w przypadku dalszego wzrostu kosztów spowoduje konieczność dalszego wzrostu produktywności – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Grupy Ergis.