• Grupa Lokum Deweloper osiągnęła w I kwartale 2019 roku 71 mln zł przychodów i 20 mln zł zysku netto.
  • Rentowność brutto ze sprzedaży w tym okresie wyniosła 43,5%.
  • Od początku roku Grupa przekazała klientom 167 lokali.
  • Potencjał rozpoznań Grupy na rok 2019 wynosi 892 lokale, z czego na koniec marca zakontraktowanych było już 83%.

Grupa LKD (LOKUM) wypracowała w I kw. 2019 r. 71 mln zł przychodów i 20 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu do 9 mln zł przychodów i 3 mln zł straty w I kw. 2018 r. Wyniki finansowe są efektem przekazania 167 lokali (wobec 18 w analogicznym okresie roku ubiegłego). Rentowność brutto sprzedaży została odnotowana na poziomie 43,5%, natomiast rentowność netto – 28,4%.

– W pierwszym kwartale tego roku zakończyliśmy realizację ostatniego etapu osiedla Lokum Victoria oraz pierwszego etapu Lokum Vena we Wrocławiu. W efekcie przekazania lokali z tych inwestycji odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe. Było to rezultatem nie tylko optymalizacji kosztów związanej z pełnieniem funkcji generalnego wykonawcy, ale również akceptacji rynku dla cen odpowiadających podwyższonemu standardowi naszych osiedli – mówi Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper.

Na koniec marca 2019 r. Lokum Deweloper miał podpisane 173 umowy rezerwacyjne (o 4% mniej niż na koniec analogicznego okresu w roku 2018) oraz 89 umów deweloperskich i przedwstępnych (spadek o 71% r/r). Niski poziom sprzedaży jest konsekwencją istotnego uszczuplenia oferty Grupy w wyniku przedłużających się procedur administracyjnych. Na koniec I kwartału Lokum Deweloper posiadał w ofercie 477 lokali (z czego 286 oczekujących na pozwolenie na budowę). W realizacji było 945 lokali.

Grupa dysponuje bankiem ziemi o powierzchni 53 hektarów dla realizacji blisko 12 tys. lokali pozyskanym w bardzo korzystnej cenie ok. 29 tys. zł/lokal. Zabezpiecza on rentowną działalność Grupy na kilka kolejnych lat.

– Obecnie naszym priorytetem jest poszerzenie oferty. W oparciu o posiadany bank ziemi przygotowujemy nowe inwestycje, które planujemy wprowadzić do sprzedaży w przeciągu kilku najbliższych miesięcy. Jest to jednak mocno uzależnione od przebiegu procedur urzędowych. Na chwilę obecną podtrzymujemy cel sprzedaży 800 lokali w 2019 r. Istotna będzie dla nas druga połowa roku, w której spodziewamy się uzyskania procesowanych obecnie pozwoleń – mówi Bartosz Kuźniar.
 

– Opóźnienia w wydawaniu decyzji administracyjnych, a co za tym idzie, rozpoczynaniu inwestycji przyczyniły się do zmniejszenia liczby lokali możliwych do rozpoznania w wyniku 2020 r. – dodaje Prezes Zarządu Lokum Deweloper.