Do akcjonariuszy Telestrada trafi 4,68 mln zł z zysku netto wypracowanego w 2018 r. Zarząd spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej poinformował, że spółka dokona wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku roku 2018 w wysokości 1,5 zł na każdą akcję.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji TLS (TELESTR), oznacza to dywidendę o stopie ok. 9,9%.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 5 czerwca 2019 r., zaś termin wypłaty dywidendy ustalono na 12 czerwca 2019 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły