Zarząd Elektorbudowy podjął uchwałę dotyczącą założeń podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji. Kapitał zakładowy ELB (ELBUDOWA) miałby zostać podniesiony o nie więcej niż 1,89 mln zł poprzez emisję do 949 520 akcji serii E. Emisja nie przekroczyłaby 20% obecnego kapitału.

„Celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii E jest pozyskanie przez Spółkę środków na zwiększenie poziomu kapitału obrotowego, ustabilizowanie współpracy z dostawcami i podwykonawcami oraz poprawę wskaźników płynności oczekiwaną od Spółki przez instytucje finansowe zaangażowane w finansowanie działalności Spółki” – czytamy w opinii zarządu