GWI Bauunternehmung GmbH – spółka zależna od ERB (ERBUD) – podpisała umowy z PflegeQuartier Düren GmbH na roboty budowlane przy realizacji kompleksu dla seniorów Neue Jülicher w Düren. Łączna wartość umów wynosi 14,8 mln euro.

W przeliczeniu po kursie NBP z dnia podpisania umowy wartość kontraktu wynosi 63,8 mln zł. GWI posiada w spółce PflegeQuartier Düren 51% udziałów.

Przedmiotem umów są roboty stanu surowego w kompleksie dla seniorów przy Neue Jülicher Straße 52 w Düren, a także prace wykończeniowe i wykonanie robót instalacyjnych.

Oddanie stanu surowego zaplanowane jest koniec 2019 roku, a zakończenie prac wykończeniowych i instalacyjnych na 31 maja 2020 r. Prace realizowane przez GWI przy tym projekcie są więc rozłożone w czasie.

Jest to kolejny projekt deweloperski realizowany przez GWI, w którym Spółka, oprócz wykonywania robót budowlanych, jest również udziałowcem przedsięwzięcia.

GWI Bauunternehmung GmbH z siedzibą w Düsseldorfie jest spółką w 97,86% zależną od ERBUD S.A., realizującą projekty z zakresu budownictwa kubaturowego na terenie Niemiec.