Zarząd SHD (SOHODEV) podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnej oferty skupu akcji własnych. Aktualna oferta dotyczy skupu nie więcej niż 6 116 208 akcji stanowiących do 18,18% kapitału zakładowego spółki.

Oferowana cena zakupu akcji została ustalona na 3,27 zł za sztukę.

Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży ustalono na 21 maja 2019 r., natomiast zakończenia 28 maja 2018 r. Rozlicze nabytych akcji ma się odbyć 31 maja 2019 r.