Według wstępnych danych, MFO odnotowała w I kwartale 2019 r. 7,947 mln zł zysku netto wobec 10,325 mln zł zysku netto podczas trzech pierwszych miesięcy 2018 r.

Przychody MFO wzrosły w zakończonym kwartale do 119,029 mln zł, o 11,489 mln zł więcej niż w I kwartale 2018 r., natomiast wynik EBIT był równy 10,162 mln zł. W analogicznym kwartale ubiegłego roku było to 12,8 mln zł.

Ostateczne dane MFO za I kwartał 2019 r. zostaną opublikowane w dniu 23 maja 2019 r.