Skonsolidowane przychody ze sprzedaży EAH (ESOTIQ) osiągnięte w kwietniu 2019 r. wyniosły około 14 mln zł. W porównaniu do kwietnia 2018 r. były wyższe o 7%. Przychody zostały zrealizowane przy powierzchni handlowej równej 18 271 m kw., o 6% większej r/r.

Przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły w ubiegłym miesiącu około 1,2 mln zł i były wyższe o 150% r/r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży była równa około 63%, o 3 p.p. mniej w porównaniu z marżą zrealizowaną w kwietniu rok wcześniej.

„Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń - kwiecień 2019 r. wyniosły około 53 mln zł i były wyższe o około 13 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku" – dodano w komunikacie