Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

ATM prognozuje wzrost EBITDA do 58,5 mln zł w 2019 r.

Udostępnij

Zarząd ATM prognozuje, że przychody ze sprzedaży spółki będą w 2018 r. równe 148 mln zł, natomiast zysk EBITDA wyniesie 58,5 mln zł. Przedstawiona prognoza nie uwzględnia wdrożenia MSSF 16 "Leasing".

  • „przychody ze sprzedaży zostały zaprognozowane na bazie aktualnego poziomu przychodów o charakterze abonamentowym, po uwzględnieniu podpisanych, lecz niefakturowanych jeszcze kontraktów i modyfikacji kontraktów z klientami oraz planowanych w dalszej części roku sprzedaży i modyfikacji kontraktów z klientami o wysokim prawdopodobieństwie realizacji;
  • poziom kosztów operacyjnych został szczegółowo zaprognozowany w oparciu o założenia budżetowe Spółki, z uwzględnieniem aktualnego poziomu zaawansowania inicjatyw zwiększających efektywność kosztową Spółki oraz planowanych kierunków rozwoju sprzedaży” – czytamy w komunikacie
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+