Grupa VRG wygenerowała w I kwartale 2019 r. 214,4 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 160,6 mln zł osiągniętych w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2018 r. Segment odzieżowy odpowiadał za 141,6 mln zł przychodów, natomiast jubilerski 72,8 mln zł.

W I kwartale 2019 r. VST (VISTULA) odnotowała stratę operacyjną w segmencie odzieżowym w wysokości 5,2 mln zł oraz 3,9 mln zł zysku operacyjnego w segmencie jubilerskim. Jak podano w raporcie, wynik segmentu odzieżowego był związany z mniejszą o 8 ilością dni handlowych niż w I kwartale 2018 r. przy stałych kosztach sprzedaży.

Łącznie w I kwartale 2019 r. grupa osiągnęła -1,24 mln zł wyniku operacyjnego oraz -2,41 mln zł straty netto. W analogicznym kwartale 2018 r. było to odpowiednio 1,93 mln zł i 0,11 mln zł.

Na koniec pierwszego kwartału 2019 roku w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zwiększyła się do 52,4 tys. m2 czyli 56% r/r. Wzrost powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 71% (bez marki Bytom + 7%) natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 14%” – czytamy w raporcie

Kompletne dane finansowe spółki są dostępne na jej profilu w zakładce analiza finansowa.