Zarząd ATM rekomenduje niewypłacanie dywidendy w 2019 r. i zawnioskował o przeznaczenie ubiegłorocznego zysku w wysokości 2 018 913 zł na kapitał rezerwowy.

"Powyższa rekomendacja motywowana jest aktualną sytuacją finansową Spółki" - czytamy w komunikacie

W ubiegłym roku akcjonariusze ATM otrzymali rekordową dywidendę równą 2,46 zł na akcję. Więcej informacji na temat dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły