IPX (IMPEXMET) poinformował o osiągnięciu, wraz ze stronami porozumienia akcjonariuszy, w skład którego wchodzą: Roman Karkosik, Grażyna Wanda Karkosik, BRS (BORYSZEW) oraz Eastside-Bis, 98,49% w ogólnej liczbie głosów ALC (ALCHEMIA).

W związku z tym, spółka ogłosiła żądanie przymusowego wykupu akcji Alchemia należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy.

„Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie akcje Alchemia należące do Akcjonariuszy Mniejszościowych (…), tj. 2.618.926 (…) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,30 PLN” – podano w komunikacie

Dzień wykupu został ustalony na 5 czerwca 2019 r., a cena wykupu jednej akcji to 4,80 zł.