Zgodnie z rekomendacją Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CDRL SA podjęło decyzję o wypłacie dywidendy za 2018 rok w wysokości 0,8 zł na akcję. Łącznie spółka podzieli się ze swoimi akcjonariuszami kwotą 4,8 mln zł z wypracowanego zysku netto, pozostała część zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki.

- Ubiegły rok był dla nas rekordowy pod względem przychodów i wypracowanego zysku netto. To również bardzo intensywny okres inwestycyjny, w którym zwiększyliśmy skalę działalności naszej Grupy, powiększyliśmy ją o nowe podmioty i rozszerzyliśmy portfolio o kolejne produkty i marki. Chcemy również w kolejnych latach podtrzymywać praktykę dzielenia się zyskami z akcjonariuszami. Możemy realizować ten plan dzięki stabilnej sytuacji finansowej i odpowiedniemu zarządzaniu biznesem – mówi Marek Dworczak, prezes CDL (CDRL).

Wysokość dywidendy na jedną akcję wyniesie 0,8 zł, co łącznie stanowi 4,8 mln zł. Pozostała część wypracowanego w 2018 roku jednostkowego zysku netto, który wyniósł 22,7 mln zł, przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy spółki.

Spółka regularnie dzieli się zyskami ze swoimi akcjonariuszami. Wysokość wypłaconej dywidendy na jedną akcję w latach 2014 – 2017 wynosiła kolejno 0,75 zł, 0,85 zł, 1,2 zł, 1,0 zł. Łącznie odkąd spółka notowana jest na warszawskim parkiecie wypłaciła już blisko 23 mln zł swoim akcjonariuszom.

W 2018 roku spółka CDRL wypracowała jednostkowo 231,6 mln zł przychodów wobec 212,2 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł w omawianym okresie 22,7 mln zł i wzrósł o ponad 140 proc. w porównaniu do 2017 roku z poziomu 9,4 mln zł.

Dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy ustalono na 17 czerwca 2019 roku. Termin wypłaty dywidendy wyznaczony został na 25 czerwca br. 

CDRL zadebiutowało na głównym rynku GPW dnia 28 października 2014 roku.