Zakłady Mięsne Henryk Kania (KAN (KANIA)) poinformowały o otrzymaniu od Cargobull Finance informacji o wypowiedzeniu przez Cargobull umów pożyczki.

Łącznie sześć umów pożyczki zostało zawartych pomiędzy Cargobull oraz HK Logistic.

W konsekwencji Cargobull wezwał Emitenta - jako gwaranta w/w umów pożyczki - do zapłaty należności Cargobull, w tym niespłaconego kapitału pożyczek, odsetek oraz kwot gwarancyjnych, zgodnie z przesłanym zestawieniem sporządzonym na dzień 4 czerwca 2019 r. Kwota do zapłaty przez Spółkę wynosi łącznie 735.312,08 euro oraz 3.281,43 złotych i powinna zostać uregulowana do dnia 11 czerwca 2019 roku” – czytamy w komunikacie