Spółka JSW Koks podpisała z RFK (RAFAKO) umowę na budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym. Wartość umowy to 289 mln zł netto (około 355,5 mln zł brutto).

„Termin na wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy” – dodano w komunikacie

Porozumienie w sprawie budowy bloku zawarto pomiędzy spółkami podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.