Przychody ze sprzedaży MEDIACAP w 2018 roku wyniosły 94,4 mln zł w 2018 r. wobec 70,0 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny spółki spadł z 4,6 mln zł do 4,3 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł w 2018 roku wzrósł o 2% osiągając poziom 2,114 mln zł.  

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu MCP (MEDIACAP) do akcjonariuszy 

Szanowni Państwo,

Zamknęliśmy kolejny rok rekordowego rozwoju grupy MEDIACAP. Wypracowaliśmy 94,4 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 26% r/r. Wynik EBITDA wypracowany w 2018 roku wyniósł 7,3 mln złotych (wzrost o 35% r/r). Dynamika naszego biznesu byłaby jeszcze wyższa, gdyby nie fakt, że w pierwszej połowie roku zmagaliśmy się z negatywnym wpływem implementacji regulacji RODO na biznes badawczy – z tego tytułu koszty prowadzenia biznesu badawczego wzrosły, a jednocześnie zrealizowana sprzedaż była niższa od oczekiwań. Najbardziej spektakularne wzrosty zanotowała platforma TalentMedia, która osiągnęła 1,1mln złotych zysku EBITDA. Kolejnym krokiem w dynamicznym rozwoju TalentMedia było przejęcie największego konkurenta LT Group (LifeTube), dzięki czemu jesteśmy absolutnym liderem polskiego rynku influencer marketingu i liczącym się graczem w Europie.

Biznesy konsultingowe: stabilna podstawa dla nowych technologii

Grupa S/F przyniosła w skali roku 23% wzrostu przychodów, dzięki realizacji kolejnych głośnych kampanii dla bluechipowych klientów między innymi takich jak pracuj.pl, Plush, Aldi i Wirtualna Polska. W szczególności cieszy wysoki poziom rentowności tego biznesu, pomimo, że wynik obciążony był kosztami uruchomienia platformy performance marketingowej Booost. W drugiej połowie roku projekt zanotował przychody, ale obniżył całoroczny wynik Grupy S/F na poziomie 0,5 mln zł.

Przychody w konsultingowej części IQS były o 10% niższe niż rok wcześniej, a osiągnięta rentowność EBITDA oscylowała na podobnym poziomie. Erozję dynamiki tego biznesu częściowo przypisujemy większej koncentracji zespołu na sprzedaży wyżej marżowych produktów platformy Opinie.pl.

Nowe modele: +57% wzrostu r/r

Łączne jednostkowe przychody z naszych trzech platform technologicznych (TalentMedia, Opinie.pl i Plastream) wyniosły w całym 2018 roku 34,3 mln zł, co oznacza wzrost o 57% w stosunku do zeszłego roku. Stanowią one już blisko 35% naszego biznesu, a po przejęciu Lifetube staną się wiodącym obszarem działalności Grupy.

Pomimo spadku przychodów na początku roku oraz jednorazowych kosztów poniesionych z powodu RODO, platforma Opinie.pl, zanotowała w całym 2018 roku o 15% wyższe przychody niż przed rokiem (13,1 mln zł) - co przełożyło się na zbliżony do zeszłego roku poziom zysku EBITDA.

Na koniec 2018 roku na platformie zalogowanych było 108 tys. użytkowników, którzy wypełnili w skali całego roku 511 tys. ankiet. W końcówce roku intensyfikowaliśmy prace nad komercjalizacją technologii analitycznej platformy socialmedia – BrandSpy, która umożliwia analizę social media pod kątem wzmianek na dowolny, wybrany przez klienta temat w prostej formie plików ppt i excel – to przełoży się na dalszy wzrost skali Opinii.pl. Pracujemy też nad kolejnymi produktami technologicznymi, w ramach IQS.

Plastream w drugiej połowie 2018 notował rekordowe poziomy sprzedaży dzięki rozbudowanym płatnym testom technologii Plastream Retail, wprowadzającym automatyczny check-out przy kasie w sieci Żabka, co przełożyło się na pozytywny wynik EBITDA. Zakładamy, że jeszcze w 2019 nasza technologia wejdzie do komercyjnego wykorzystania w ramach tej sieci, co będzie przełomem w budowie jej wartości.

TalentMedia kolejny rok z rzędu niemal podwoiła skalę działalności i wraz ze spółkami zależnymi zanotowała przychody na poziomie 20,1 mln zł. Średniomiesięczny watchtime sięgnął 570 mln minut a liczba subskrypcji 28,1 mln. Uruchomiona w czerwcu TalentTube – pierwsza w Polsce aplikacja automatycznie kontaktująca influencerów Youtube z reklamodawcami będzie motorem jej rozwoju w przyszłości, a transakcja przejęcia Lifetube w marcu 2019 uczyniła z TalentMedia absolutnego lidera polskiego rynku.

Podsumowanie

Cały rok 2018 był dla MEDIACAP mocno rozwojowy. Przychody zwiększyły się o niemal 26% i wypracowaliśmy solidny wynik EBITDA. Przede wszystkim jednak rok ten upłynął pod hasłem rozwoju nowych technologii: zaawansowanych procesów AI dla retailu w ramach Plastream; rozwiązań performance media w ramach Booost; stworzenia automatycznej platformy influencer marketingu TalentTube oraz technologii monitorowania socialmedia na użytek marek w ramach BrandSpy. W naszych biznesach technologicznych jesteśmy już bardzo blisko momentu, w którym skokowo wzrośnie ich rentowność.

Dodatkowo, oprócz transakcji Lifetube, na przełomie roku do Grupy dołączyła spółka Gameset, która działa w bardzo przyszłościowym obszarze gier wideo i e-sportu. Już po zakończeniu roku w pierwszym kwartale 2019, zespół Gameset przeprowadził się do siedziby MEDIACAP SA, co będzie sprzyjało owocnej współpracy i realizacji synergii w obrębie Grupy. 

W efekcie w 2019 roku kolejny raz skokowo zwiększymy przychody grupy, a biznes influencerski stanie się największym podmiotem w grupie, nieznacznie większym pod kątem przychodów do naszego dotychczasowego lidera - Grupy S/F. W tym kontekście jesteśmy już bardzo blisko końca procesu transformacji z biznesu konsultingowego w biznes technologiczny.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Jacek Olechowski Prezes Zarządu 

Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu

Marcin Jeziorski Wiceprezes Zarządu