FMF (FAMUR) poinformował o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji swojej spółki zależnej PTH (PRIMETECH) w celu posiadania 100% akcji tej spółki.

Akcje w wezwaniu będą nabywane po cenie 1,45 zł za akcję. Famur planuje skupić 5 335 474 akcji, stanowiących 34,18% ogólnej liczby głosów w Primetech.

„Zgodnie z przekazanymi przez FAMUR S.A. informacjami, jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania FAMUR S.A. osiągnie co najmniej 90% (lecz mniej niż 100%) ogólnej liczby głosów w Primetech, FAMUR S.A. zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji Primetech, posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych Primetech, zgodnie z art. 82 Ustawy” - czytamy w komunikacie

Zapisy w wezwaniu rozpoczną się 5 lipca 2019 r. I termin przyjmowania zapisów potrwa do 22 lipca 2019 r., natomiast II do 5 sierpnia 2019 r. Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest SPL (SANPL) – Santander Biuro Maklerskie.

"W ocenie zarządu FAMUR utrzymywanie na parkiecie giełdowym Primetechu, przy jego obecnej strukturze organizacyjnej i profilu działalności, nie ma uzasadnienia biznesowego. Ponadto, posiadanie 100 proc. w akcjonariacie Primetechu będzie dla Grupy FAMUR bardziej efektywnym rozwiązaniem pod kątem struktury organizacyjnej niż ma to miejsce obecnie" - czytamy w komunikacie prasowym