Zarząd GRI (GINOROSSI) poinformował o otrzymaniu od CCC zgody na przesunięcie terminu spłaty zobowiązań w łącznej kwocie około 44 mln zł. Nowy termin spłaty to 31 grudnia 2019 r.

„Ponadto Emitent informuje, iż CCC zastrzega sobie wszelkie prawa wynikające z tytułu nabytych wierzytelności, a w szczególności prawo do skorzystania z zabezpieczeń przeniesionych lub ustanowionych na rzecz CCC” – dodano w komunikacie