TDJ Equity I, akcjonariusz FMF (FAMUR), zgłosił projekt uchwały na WZA spółki z propozycją zwiększenia kwoty dywidendy za 2018 r. do 0,53 zł na akcję. Dotychczasowa rekomendacja zarządu spółki przewidywała wypłatę dywidendy równej 0,36 zł na akcję.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji Famur wyższa dywidenda przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 10,8%.

"Zarząd wskazuje, że Spółka posiada zdolność do wypłaty dywidendy we wnioskowanej przez akcjonariusza kwocie. W opinii Zarządu Spółki, wypłata dywidendy we wnioskowanej kwocie nie wpłynie na realizowane przez Spółkę plany rozwojowe i inwestycyjne" - czytamy w komunikacie

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły