Skarb Państwa, jako akcjonariusz PGN (PGNIG) zgłosił projekt uchwały na najbliższe ZWZ spółki dotyczący podziału zysku za ubiegły rok.

Zgodnie z przedstawionym projektem, kwota 1 040 096 674,26 zł miałaby trafić na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. W przeliczeniu na akcję oznacza to wypłatę 0,18 zł, czyli zgodną z rekomendacją zarządu spółki.

Odmienny od rekomendacji miałby być natomiast podział pozostałych 2,25 mld zł. Zarząd proponował, aby całość tej kwoty zasiliła kapitał zapasowy. Skarb Państwa chce z kolei, aby kwota 1 000 000 000,00 zł została przeznaczona na kapitał rezerwowy, a docelowo na rozbudowę i modernizację krajowej sieci dystrybucyjnej gazu.

W związku z tym na zwiększenie kapitału zapasowego trafiłoby 1 249 208 370,89 złotych.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły