Spółka zależna R22, H88 ogłosiła zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji R22. H88 planuje skupić do 80 tys. akcji spółki po cenie 25 zł za sztukę.

„Upoważnienie do nabywania Akcji zostało udzielone Zarządowi H88 na okres do dnia 31 grudnia 2020 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym H88, przeznaczonych na nabycie Akcji” – czytamy w ogłoszeniu

Przyjmowanie ofert sprzedaży rozpocznie się 21 czerwca i potrwa do 28 czerwca 2019 r. Przewidywalny dzień rozliczenia nabycia akcji to 3 lipca 2019 r.