Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORN (ORION) zdecydowało o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r. Do akcjonariuszy trafi łącznie 2,7 mln zł.

Dzień wypłaty dywidendy został ustalony na 15.11.2019 r. Datomiast dzień ustalenia praw do wypłaty dywidendy to 20.09.2019 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły