Spółka Zakłady Mięsne Henryk Kania (KAN (KANIA)) poinformowała, że nie wykupi w terminie 50 000 sztuk obligacji serii F (KAN0619). Łączna wartość nominalna obligacji to 50 mln zł.

Termin wykupu obligacji to 24 czerwca 2019 r.

„Jednocześnie Spółka informuje, iż nie zapłaci odsetek od obligacji serii H (KAN0321) przypadających na dzień 28 czerwca w łącznej kwocie 1 486 422 zł” – dodano w komunikacie