Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA podpisało umowę z firmą CMR (COMARCH) na integrację systemu informatycznego do obsługi procesów związanych z zarządzaniem funduszami w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych z aplikacją Comarch PPK.

Usługa pozwoli na sprawne uruchomienie i obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz jego automatyzację w firmach, które zlecą prowadzenie PPK do Aviva oraz korzystają z systemów Comarch HR i Comarch PPK.

Comarch, jako jeden z liderów w branży informatycznej w Polsce, był dla nas naturalnym partnerem przy projekcie informatyzacji obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych. Oferowany przez Comarch system pozwoli nam sprawnie zintegrować środowiska informatyczne klientów z naszym oprogramowaniem, dzięki czemu proces wdrażania i obsługi administracyjnej funduszy przebiegnie łatwo i bezproblemowo – mówi Tymoteusz Paleczny, wiceprezes zarządu Aviva Investors Poland TFI SA.

Wykonanie bezpośredniej integracji między Comarch PPK a środowiskiem informatycznym AVIVA, służącym do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych ze strony instytucji finansowej pozwoli na sprawną obsługę PPK w przedsiębiorstwach, które zdecydują się na z skorzystanie z usług instytucji finansowej z zakresu zarządzania procesami związanymi z programem. Wszystkie dane potrzebne do zarządzania PPK, począwszy od umów o przystąpieniu do programu, przez deklaracje pracowników oraz informacje o wysokości składek będą bezpośrednio przekazywane z oprogramowania kadrowo-płacowego firm do systemów informatycznych Aviva. Dzięki pełnej integracji środowisk informatycznych zarówno instytucji finansowej, jak i przedsiębiorstw dane będą przesyłane bez konieczności ręcznego uzupełniania plików, dodatkowych przeliczeń i weryfikacji.