Zarząd BAH (BAHOLDING) poinformował o podpisaniu z SsangYong Motors Middle Europe warunkowej przedwstępnej umowy nabycia udziałów w spółce SsangYong Polska.

Cena nabycia udziałów to 1,075 mln zł. Spółka ma zajmować się prowadzeniem działalności importerskiej marki SsangYong na terenie Polski.

„Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia udziałów w Spółce jest uzależnione od spełnienia szeregu warunków zawieszających (…) w tym m.in.:

1. uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację przedsiębiorców, do dnia 31 lipca 2019 roku,

2. nabycie przez Spółkę od SsangYong Motors Polska sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przedsiębiorstwa prowadzonego przez tą spółkę, na warunkach wskazanych w Umowie, do dnia 31 lipca 2019 roku” – czytamy w komunikacie

Jeśli warunki zostaną spełnione, strony będą mogły zawrzeć umowę przyrzeczoną, przy czym musi to nastąpić nie później niż do dnia 31 lipca 2019 r. Po zawarciu przyrzeczonej umowy SsangYong Motors Middle Europe będzie zobowiązana do powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej na terenie Polski przez 5 lat.