Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Beta ETF mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

To drugi, po uruchominym w listopadzie 2018 r. Beta ETF WIG20TR, tego typu fundusz Beta Securities Poland i Agio Funds TFI.