Zakłady Mięsne Henryk Kania poinformowały o rozpoczęciu procesu poszukiwania dodatkowego finansowania kapitału obrotowego. KAN (KANIA) chce w postaci pożyczki lub w innej uzgodnionej formie uzyskać 25-50 mln zł w celu odtworzenia mocy produkcyjnych w trakcie trwającego postępowania restrukturyzacyjnego.

„Wstępne zapytania ofertowe (teasery) zostały skierowane do wybranych inwestorów instytucjonalnych i zostały przygotowane zgodnie z planem pozyskania dodatkowego finansowania zakładającym istotne ograniczenie asortymentu i zwiększenie efektywności kosztowej, opracowanym przez Spółkę we współpracy z niezależnym doradcą” – czytamy w komunikacie

Władze spółki oczekują, że efektywność kosztowa spółki powinna ulec poprawie, w związku ze zmianą produkowanego asortymentu, zmniejszeniem wolumenu oraz istotnym ograniczeniem zapasów.

Jak podano w komunikacie, osiągnięcie docelowego poziomu produkcji powinno nastąpić w ciągu 8 tygodni o dnia uzyskania finansowania. Spółka przewiduje zamknięcie procesu pozyskiwania ofert i wybór podmiotu finansującego do końca lipca 2019 r.