Według danych pochodzących z systemów sprzedaży, LVC (LIVECHAT) miał 1 lipca 2019 r. 27 557 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat.

Uwzględniając odejścia, liczba klientów spółki wzrosła więc w maju o 292.

Na początku czerwca 2019 r. spółka miała 27 265 klientów, a 1 lipca 2018 r. 24 891.