W piątek (5 lipca 2019 r.) ruszą zapisy na sprzedaż akcji Primetechu w wezwaniu ogłoszonym przez FAMUR, czołowego producenta rozwiązań dla górnictwa i systemów przeładunkowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Przyjmowanie zapisów zakończy się 5 sierpnia. Wzywający oferuje 1,45 zł za akcję, co stanowi 28,1-proc. premię względem ceny zamknięcia na dzień poprzedzający ogłoszenie wezwania.

FMF (FAMUR) 14 czerwca 2019 r. wezwał do sprzedaży wszystkich akcji PTH (PRIMETECH)
(dawniej Kopex), niebędących w jego posiadaniu, tj. na 5 335 474 akcji, stanowiących 34,18 proc. kapitału spółki.

Zaproponowana przez FAMUR cena stanowi premię w wysokości 21,8 proc.
w porównaniu ze średnią ceną ważoną wolumenem obrotu z trzech ostatnich miesięcy
oraz 16,9 proc. względem ceny ważonej wolumenem obrotu z sześciu ostatnich miesięcy. Ponadto oferowana cena stanowi premię w wysokości 28,1 proc. do ceny zamknięcia na dzień poprzedzający ogłoszenie wezwania.

W ocenie zarządu FAMUR utrzymywanie na parkiecie giełdowym Primetechu, przy jego obecnej strukturze organizacyjnej i profilu działalności, nie ma uzasadnienia biznesowego. Ponadto, posiadanie 100 proc. w akcjonariacie Primetechu będzie dla Grupy FAMUR bardziej efektywnym rozwiązaniem pod kątem struktury organizacyjnej niż ma to miejsce obecnie.

Aktualnie FAMUR posiada 65,8 proc. kapitału Primetechu, czyli 10 274 359 akcji. Intencją wzywającego jest osiągnięcie pełnej kontroli nad Primetechem i wycofanie spółki z obrotu giełdowego.

Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu oraz przyjmującym zapisy jest Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie. W konsorcjum przyjmującym zapisy są także DM mBank oraz DM Millenium. Lista Punktów Przyjmowania Zapisów (PPZ) znajduje się w treści wezwania: https://www.santander.pl/_file/Biuro_maklerske/wezwania/primetech_2019.pdf.

Harmonogram wezwania przedstawia się następująco:

  • 14 czerwca 2019 r. - ogłoszenie wezwania
  • 5 lipca 2019 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów
  • 22 lipca 2019 r. - zakończenie przyjmowania zapisów w I terminie
  • 25 lipca 2019 r. - realizacja transakcji na GPW zapisów złożonych w I terminie
  • 26 lipca 2019 r. - rozliczenie transakcji zapisów złożonych w I terminie
  • 5 sierpnia 2019 r. - zakończenie przyjmowania zapisów  w II terminie
  • 8 sierpnia 2019 r. - realizacja transakcji na GPW zapisów złożonych w II terminie
  • 9 sierpnia 2019 r. - rozliczenie transakcji zapisów złożonych w II terminie