Spółka zależna największego akcjonariusza Pfleiderer Group, Strategic Value Partners, Volantis Bidco ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 23 519 515 akcji PFL (PFLEIDER).

Akcje uprawniają do wykonywania 36,35% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena w wezwaniu została ustalona na 25,17 zł za jedną akcję.

Zapisy w wezwaniu będą przyjmowane od 1 sierpnia 2019 r. do 16 sierpnia 2019 r.