Na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych PND (POLNORD) sprzedał w II kwartale 2019 r. łącznie 119 lokali.

Szacunkowa liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wynikach za II kwartał wyniesie 223 sztuki. W przypadki całego I półrocza 2019 r. będzie to 297 lokali.