Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGN (PGNIG) był w II kwartale 2019 r. równy szacunkowo 6,05 mld m3. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to 5,44 m3 gazu.

W całym pierwszym półroczu sprzedaż gazu przez grupę wzrosła do 15,95 mld m3 wobec 15,35 mld m3 w I półroczu 2018 r.

„Na dzień 30 czerwca 2019 roku stan zapasów gazu należącego do PGNiG (obejmujący zapas obowiązkowy będący w gestii Ministra Energii) w podziemnych magazynach gazu wysokometanowego wynosił ok. 2,5 mld m3 gazu. Powyższy stan zapasów nie obejmuje wolumenu gazu ziemnego będącego w gestii Operatora Systemu Przesyłowego GAZ-SYSTEM SA” – dodano w komunikacie

Wolumen wydobycia ropy naftowej w II kwartale 2019 r. był równy 289,9 tys. ton w porównaniu z 324,4 tys. ton przez rokiem. Sprzedaż ropy naftowej spadła natomiast z 294 tys. ton w II kwartale 2018 r. do 266,2 tys. ton w zakończonym kwartale.