Skonsolidowane przychody ze sprzedaży EAH (ESOTIQ) osiągnięte w czerwcu 2019 r. wyniosły około 16,5 mln zł. W porównaniu do czerwca 2018 r. były więc wyższe o 23%. Przychody zostały zrealizowane przy powierzchni handlowej równej 18 661 m kw., o 7% większej r/r.

Przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły w ubiegłym miesiącu około 1,2 mln zł i były wyższe o 60% r/r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży była równa około 66%, o 2 p.p. mniej w porównaniu z marżą zrealizowaną w czerwcu rok wcześniej.

„W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - czerwiec 2019 r. wyniosła około 61 proc. i według szacunków była niższa o około 3 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego" – dodano w komunikacie