Podczas NWZ akcjonariusze PCM zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na giełdzie. Wszystkim 11 908 840 akcji spółki zostanie przywrócona forma dokumentu.

„Spółka przestanie podlegać obowiązkom wynikającym z Ustawy o Ofercie, powstałym w związku z ofertą publiczną Akcji lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW (…) z upływem terminu określonego przez KNF w decyzji udzielającej zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu. W tym samym terminie nastąpi wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW – czytamy w treści uchwały