14 akcjonariuszy Grupy Hollywood, posiadających łącznie ponad 90% akcji i ponad 90% głosów na WZ, zawarło porozumienie, którego celem jest w szczególności ogłoszenie żądania sprzedaży przez pozostałych akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich akcji. 

Naszą intencją jako uczestników porozumienia jest posiadanie 100% akcji spółki i przeprowadzenie procedury delistingu. Naszą wizję rozwoju spółki i wyznaczone cele strategiczne zrealizujemy efektywniej jako spółka niepubliczna – mówi Adam Konieczkowski, Prezes Zarządu Hollywood S.A., jej założyciel i jeden z wiodących akcjonariuszy.

HLD (HOLLYWOOD) jest jedynym podmiotem z branży pralni przemysłowych i wynajmu tekstyliów w Polsce, który jest spółką publiczną i w związku z tym jest zobligowany do publikacji szczegółowych informacji o swojej działalności, w tym parametrów istotnych kontraktów.

- To niestety mocno osłabia naszą pozycję konkurencyjną. Jednocześnie nie widzimy korzyści z bycia spółką publiczną, które mogłyby zniwelować tę kwestię oraz około 300 tys. zł rocznych kosztów, ponoszonych przez nas w związku ze statusem spółki notowanej na GPW – dodaje Prezes Konieczkowski.

Spółka spodziewa się, że procedura wykupu przymusowego akcji oraz formalne opuszczenie notowań giełdowych powinny nastąpić w perspektywie najbliższych 2-3 miesięcy.