Argumenol Investment Company Limited poinformował o ogłoszeniu wezwania do sprzedaży akcji ZEP (ZEPAK). Wzywający planuje skupić 34 823 241 akcji spółki po cenie 7,47 zł za sztukę. W konsekwencji, planuje zwiększyć swoje zaangażowanie w ZE PAK do 100%.

Zapisy na akcje będą przyjmowane od 20 sierpnia i potrwają do 19 września 2019 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 24 września 2019 r.

Wzywający traktuje Spółkę jako długoterminową inwestycję o charakterze strategicznym. Wzywający nie zamierza zmniejszać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Ponadto Wzywający nie wyklucza dalszego zwiększania swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki” – czytamy w treści wezwania