Zysk netto wypracowany przez MBK (MBANK) w II kwartale 2019 r. wyniósł 331,6 mln zł i był o 13,1% wyższy w stosunku do II kwartału ubiegłego roku. W I półroczu 2019 r. spółka osiągnęła wynik netto na poziomie 495,6 mln zł wobec 705,9 mln zł wypracowanych rok wcześniej.

Dochody ogółem wzrosły w II kwartale 2019 r. o 9,4% r/r do 1329,2 mln zł. Wyższy wynik z tytułu odsetek (+16,8% r/r) skompensował spadek wyniku z tytułu opłat i prowizji (-9,3%). Wyniki w tych kategoriach wyniosły odpowiednio 997,8 mln zł i 225,8 mln zł.

„Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom wzrosły w II kwartale 2019 roku o 2 698,7 mln zł, czyli 2,8%. Wzrost wartości kredytów zanotowano zarówno w segmencie klientów detalicznych (+1 973,1 mln zł, czyli 3,6%), jak i korporacyjnych (+865,0 mln zł, czyli 1,9%). W II kwartale 2019 roku Grupa mBanku udzieliła 2 220,5 mln zł kredytów hipotecznych oraz 2 620,5 mln zł kredytów niehipotecznych w segmencie detalicznym” – czytamy w raporcie

Prognozy podstawowych pozycji finansowych na najbliższe lata są dostępne dla abonentów Biznesradar Premium na profilu spółki w zakładce PROGNOZY

Wynik z tytuły odsetek był w zakończonym półroczu równy 1 928 mln zł, a wynik z tytułu prowizji 454,7 mln zł. W stosunku do pierwszej połowy 2018 r. to spadek z odpowiednio 1 670,8 mln zł i 517,9 mln zł. 

Aktywa banku były na koniec czerwca 2019 r. równe 152,43 mld zł, o +8,9% więcej niż na koniec I półrocza 2018 r.