Pomimo nieziszczenia się warunku zastrzeżonego warunkach wezwania Acciona Construcción, czyli wzywający, podjął decyzję o nabyciu akcji MSW (MOSTALWAR) po I etapie przyjmowania zapisów. W związku z tym 8 sierpnia zawarto transakcje, których przedmiotem było 1.834.137 akcji Mostostalu Warszawa, co stanowi 9,17% kapitału zakładowego spółki.

Pod koniec lipca wzywający podwyższył cenę w wezwaniu z 3,45 zł do 4,5 zł za akcję. Według  Acciona Construcción aktualna cena w wezwaniu na akcje Mostostalu Warszawa w wysokości 4,5 zł jest ostateczna.

Drugi etap wezwania rozpoczął się 6 sierpnia i potrwa do 21 sierpnia.