Umowa realizowana jest wspólnie przez FMF (FAMUR) (lider konsorcjum) oraz Hydrotech S.A. z siedzibą w Rybniku (uczestnik konsorcjum).

Ostateczny termin realizacji całości dostaw wynosi do 24 tygodni od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego.

Umowa obejmuje dostawę 177 kompletów nowych sekcji obudowy zmechanizowanej wykonanych według dokumentacji dostarczonej przez PGG wraz z kompletną hydrauliką sterowniczą, doposażonych w system monitoringu i wizualizacji ciśnień w stojakach dla PGG Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice