14 sierpnia 2018 roku do spółki wpłynęło zawiadomienie o tym, że Dominik Tomczyk sprzedał wszystkie posiadane akcje spółki PWX (POLWAX) oraz przysługujące mu prawa poboru.

Nabywcą akcji uprzywilejowanych co do głosu (1 akcja daje prawo do 2 głosów) oraz praw poboru uprawniających do objęcia akcji nowej emisji jest Leszek Sobik, który wraz ze spółką "Sobik" Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku Białej stał się największym akcjonariuszem Polwaxu.

Kierujący spółką Polwax do stycznia 2019 roku Dominik Tomczyk, to były pracownik Lotosu, który w 2012 roku z pomocą pieniędzy z funduszu inwestycyjnego Krokus Chem S.a.r.l wykupił część firmy - Lotos Parafiny.