Zarząd spółki PEP poinformował o złożeniu przez spółki zależne Amon Sp. z o.o. oraz Talia sp. z o.o. pozwów przeciwko spółce zależnej Tauron Polska Energia S.A. - Polska Energia-Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. w związku z zerwaniem długoterminowych umów sprzedaży energii i praw majątkowych.

Amon domaga się zapłaty na jej rzecz kwoty 29,0 mln zł, a Talia domaga się zapłaty na jej rzecz kwoty 19,3 mln zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami.