• Wzrost wyniku finansowego netto okresu do 17,9 mln EUR w porównaniu z -4,3 mln EUR  w I półroczu 2018
  • Zakup kolejnych udziałów w AIRPORTCITY St. Petersburg i otwarcie Mogilska 43 Office w Krakowie
  • Powrót na rynek niemiecki po zakupie nieruchomości hotelowej w Darmstadt 

Spółka Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG wypracowała pozytywny wynik za I półrocze 2019, kontynuując tym samym pasmo sukcesów w bieżącym roku. W okresie objętym sprawozdaniem WXF (WARIMPEX) uzyskał wynik finansowy netto w wys. 17,9 mln EUR (I półrocze 2018: -4,3 mln EUR). Wzrost ten jest w głównej mierze efektem sprzedaży nieruchomości, zysków z wyceny i dodatnich różnic kursowych. Strategia spółki w dalszym ciągu koncentruje się na odbudowie zasobów posiadanych nieruchomości i na umacnianiu źródeł przychodów. Jej celem jest wzrost sprzedaży i zwiększenie przychodów brutto. 

„Po sprzedaży wielu aktywów w 2017 roku, w ubiegłym roku zdefiniowaliśmy nowe cele strategiczne. Skupiamy się szczególnie na finalizacji bieżących projektów rozwojowych, na nowych projektach deweloperskich i na nabywaniu aktywów generujących przepływy pieniężne z potencjałem na przyszłość. Uzyskiwane pozytywne wyniki świadczą o sukcesie realizowanej przez nas strategii“, mówi Prezes Warimpeksu Franz Jurkowitsch.    
 
Szczegółowe informacje o wynikach za I półrocze 2019

W porównaniu z I półroczem 2018 przychody hoteli ze sprzedaży spadły o 24% i wyniosły 4,8 mln EUR. Jest to głównie efekt sprzedaży spółki operacyjnej hotelu Dvořák w czeskich Karlovych Varach. Przychody z wynajmu nieruchomości biurowych wzrosły w I półroczu 2019 do 9,2 mln EUR (I półrocze 2018: 7,5 mln EUR). Kluczowy dla tego wzrostu był zakup biurowca B52 w Budapeszcie oraz ukończenie obiektu Ogrodowa Office w Łodzi w ubiegłym roku. Łączne przychody ze sprzedaży wzrosły w I półroczu 2019 do 15,2 mln EUR, a koszt przypisany bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży obniżył się z 6,3 mln EUR w porównywalnym okresie ubiegłego roku, do 6,0 mln EUR. Wynik ze sprzedaży brutto wynosi 9,2 mln EUR (I półrocze 2018: 8,1 mln EUR). 

Prognozy podstawowych pozycji finansowych na najbliższe lata są dostępne dla abonentów Biznesradar Premium na profilu spółki w zakładce PROGNOZY

 W dużej mierze na skutek sprzedaży nieruchomości udało się również zwiększyć zysk przed uwzględnieniem odsetek, podatków, odpisów amortyzacyjnych i wyniku z wyceny (EBITDA). W I półroczu 2018 wskaźnik EBITDA wynosił 2,9 mln EUR, natomiast w okresie objętym aktualnym sprawozdaniem wzrósł do 9,9 mln EUR. Efektem sprzedaży nieruchomości i zysków z wyceny był także wzrost EBIT z 2,7 mln EUR do 16,6 mln EUR. Wynik z działalności finansowej (wraz z wynikiem z joint ventures) zwiększył się z -7,2 mln EUR do 4,2 mln EUR. Obejmuje on również zmiany kursów walut w wysokości 7,3 mln EUR (I półrocze 2018: -4,9 mln EUR). Wynik finansowy netto za I półrocze 2018 wyniósł -4,3 mln EUR, natomiast w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku obrotowego udało się uzyskać wynik dodatni na poziomie 17,9 mln EUR. Wzrost ten jest przede wszystkim efektem zysków ze sprzedaży nieruchomości, dodatnich różnic kursowych i zysków z wyceny. 
 
Zakupy w Petersburgu i Darmstadt, otwarcie biurowca w Krakowie

Nowe cele strategiczne Warimpeksu widoczne są w działaniach podejmowanych w I półroczu 2019 roku. W maju tego roku spółka poinformowała o nabyciu 35%-owego udziału w spółce projektowej AO AVIELEN A.G., należącego do CA Immobilien AG. AVIELEN prowadzi i rozwija projekt AIRPORTCITY St. Petersburg w bezpośrednim sąsiedztwie międzynarodowego portu lotniczego Sankt Petersburg. Transakcja została zakończona sukcesem latem tego roku. W tej chwili Warimpex posiada 90% udziałów w spółce AVIELEN, pozostałe 10 % znajduje się w posiadaniu UBM Development AG. W okresie sprawozdawczym nastąpił również powrót na rynek niemiecki. W kwietniu spółka kupiła 3-gwiazdkowy hotel konferencyjny w Darmstadt. Lokalizacja ta charakteryzuje się wysoką dynamiką gospodarczą, doskonałą infrastrukturą i bliskością ważnej dla osób podróżujących służbowo aglomeracji frankfurckiej i targów we Frankfurcie. Ponowne otwarcie hotelu pod nową marką planowane jest jeszcze w tym roku. Dodatkowe prace związane z rewitalizacją i przebudową będą prowadzone podczas funkcjonowania hotelu. Obiekt ten dysponuje ponadto działką rezerwową pod rozwój kolejnych projektów. Z kolei na rynku polskim w kwietniu, po 21 miesiącach budowy, ukończony został biurowiec Mogilska 43 Office w Krakowie, a jego oficjalne otwarcie miało miejsce w maju. Na 12.000 m2  powierzchni na ośmiu kondygnacjach Mogilska 43 Office oferuje supernowoczesne powierzchnie biurowe, które w większości znalazły już najemców. Podczas realizacji tego projektu ogromną wagę przykładano do najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska, co potwierdza uzyskany certyfikat BREEAM z oceną „bardzo dobrą“. 
 
Perspektywy

„Dzięki selektywnym zakupom i postępom w budowie zakładamy, że – mimo planowanych sprzedaży w segmencie hoteli – do końca roku uda nam się rozbudować portfolio. W segmencie nieruchomości biurowych oczekujemy wyraźnego wzrostu sprzedaży i poprawy przychodów brutto z tytułu wynajmu nowych obiektów. Szczególnie zaś cieszy nas fakt, że oprócz bieżącej działalności na naszych głównych rynkach w Polsce, Rosji i na Węgrzech, ponownie działamy w Niemczech. Czeka nas dynamiczny i pełen sukcesów rok“, mówi na zakończenie Jurkowitsch.