URS (URSUS) zawarł z Möre Maskiner AB kontrakt na dostawę 1008 sztuk przyczep dedykowanych na rynek szwedzki. Łączna wartość kontraktu to 21 844 206 zł.

Dostawy przyczep mają być realizowane od września 2019 do końca czerwca 2021.

„W okresie obowiązywania kontraktu oraz w okresie roku od ostatniej dostawy, strony zapewniły sobie wzajemne prawo wyłączności, co oznacza, że Emitent nie będzie oferować przyczep w Szwecji za pośrednictwem podmiotu innego niż Möre Maskiner AB, a Möre Maskiner AB nie będzie sprzedawał i dystrybuował w Szwecji przyczep innych niż te kupione od Emitenta” – dodano w komunikacie

Zaznaczono także, że jest to jeden z ważniejszych kontraktów, który pozwoli na umocnienie pozycji marki na rynku skandynawskim w najbliższych latach.