Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze LPP przegłosowali zgodę na emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł.

Obligacje będą skierowane do oznaczonych inwestorów kwalifikowanych. Planowany wykup obligacji będzie przypadał pięć lat od daty emisji danej serii obligacji.

W uchwale zaznaczono, że cel emisji obligacji nie musi zostawać określony.