Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Grupa FERRO – podsumowanie pierwszego półrocza 2019 r.

Udostępnij
  • kontynuacja solidnego tempa wzrostu Grupy w 1H 2019: przychody na poziomie 215,3 mln zł (+11% r/r) przy satysfakcjonujących marżach, EBITDA 33,1 mln zł (+10% r/r), zysk netto w wysokości 22,5 mln zł (wzrost o 10% r/r)
  • bardzo dobry drugi kwartał: 105,8 mln zł (wzrost o 11% r/r) – po raz pierwszy poziom sprzedaży w drugim kwartale roku obrotowego przekroczył 100 mln zł; wzrost EBITDA o 5%, do 14,4 mln zł przy znaczącym wzroście zysku netto +34% r/r, do 9,5 mln zł
  • wzrosty przychodów na wszystkich istotnych rynkach operacyjnych, w tym nadal dwucyfrowe w Rumunii, na Słowacji i na Węgrzech
  • satysfakcjonujący cash flow operacyjny: +18 mln zł vs -22,6 mln zł za 1H 2018
  • uchwalona dywidenda w kwocie 23,8 mln zł tj. 1,12 zł na akcję (dzień dywidendy: 16 lipca 2019 r., wypłata w dwóch ratach: 31 lipca i 30 października 2019 r.)

Grupa FRO (FERRO), jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów armatury sanitarnej i instalacyjnej, osiągnęła w 1H 2019 r. 215,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 11% w ujęciu rok do roku. EBITDA FERRO zwiększyła się w tym okresie o 10%, do 33,1 mln zł. Grupa zakończyła 1H 2019 roku zyskiem netto w wysokości 22,6 mln zł, co oznacza wzrost o 10% w stosunku do wyniku wypracowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W 1H 2019 przychody na rynku polskim wzrosły o 6% r/r, do 81 mln zł. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała w tym okresie za 62% przychodów Grupy. Bardzo satysfakcjonujące dynamiki wzrostu sprzedaży pokazały rynki węgierski i rumuński – odpowiednio 34% i 23% r/r. Dwucyfrowy wzrost zanotowała ponadto sprzeda na terenie Słowacji (+14% r/r). Najbardziej dojrzały spośród rynków zagranicznych, czyli Czechy, pokazał wzrost na poziomie 3%.

Prognozy podstawowych pozycji finansowych na najbliższe lata są dostępne dla abonentów Biznesradar Premium na profilu spółki w zakładce PROGNOZY

Pierwsze półrocze 2019 zakończyliśmy bardzo satysfakcjonującymi wynikami. Mam tu na myśli zarówno sprzedaż na poszczególnych rynkach, jak i w efekcie wyniki finansowe całej Grupy. Dzięki szeregowi wdrożonych inicjatyw, nakierowanych na wzrost skali, a także niwelowanie efektów wzrostu kosztów – np. pracy czy transportu – utrzymujemy marżę EBITDA na bardzo dobrym, porównywalnym rok do roku poziomie ponad 15%. - mówi Aneta Raczek, Prezes Zarządu FERRO.

Ostatnie miesiące były również dla naszej organizacji okresem rozpoczęcia wdrożenia inicjatyw strategicznych w ramach ogłoszonej wczesną wiosną bieżącego roku Strategii F1. Jesteśmy dopiero na początku obranej drogi, gdyż Strategia F1 obejmuje lata 2019-2023. Warto jednak podkreślić, że jesteśmy dobrze przygotowani do jej realizacji. Mamy zapewnioną stabilność finansową dzięki pozytywnym przepływom operacyjnym oraz pozyskanym liniom kredytowym. Otoczenie rynkowe, bardzo dobre wyniki finansowe i zmotywowany zespół pozwalają na wdrażanie inicjatyw strategicznych zgodnie z planem – dodaje Olga Panek, członek Zarządu, Dyrektor Finansowy FERRO.

Ta stabilność finansowa, a także zanotowane w minionym półroczu dynamiki sprzedaży, bardzo nas cieszą. Warte podkreślenia jest utrzymujące się dwucyfrowe tempo wzrostu, np. w Rumunii, gdzie baza jest już wysoka, a sam rynek odpowiada za blisko 20% naszej sprzedaży ogółem. Bardzo dobrze zachowują się także nasze dojrzałe rynki. Podsumowując – za nami udane półrocze, które pozwala nam myśleć optymistycznie o sezonowo najbardziej istotnym dla nas pod kątem sprzedaży trzecim kwartale. Naszym priorytetem jest kontynuacja ekspansji biznesowej FERRO z dbałością o utrzymanie silnej pozycji gotówkowej, pozwalającej z jednej strony na zaspokajanie rosnących potrzeb naszych klientów w zakresie dostępności i kompleksowości naszej oferty, a z drugiej - umożliwiającej kontynuację polityki dywidendowej - podsumowuje Aneta Raczek, Prezes Zarządu FERRO.

Akcjonariusze FERRO zadecydowali o przeznaczeniu w tym roku na wypłatę dywidendy kwoty 23,8 mln zł (1,12 zł na akcję). Dzień dywidendy to 16 lipca 2019 r., a dni wypłaty to: 31 lipca (0,50 zł na jedną akcję) i 30 października 2019 r (0,62 zł na jedną akcję).

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus