NWG (NEWAG) w konsorcjum ze spółką zależną Newag Lease zawarły umowę z PKP (PKPCARGO) dotyczącą dostawy 31 lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniami dodatkowymi. Wartość umowy wynosi 518 905 112,06 zł netto.

Dostawy lokomotyw zostaną wykonywane w latach 2019-2022.