W ramach wezwania do sprzedaży akcji Primetechu, ogłoszonego przez FMF (FAMUR) 14 czerwca 2019 r., transakcją objętych zostało łącznie (uwzględniając I i II termin zapisów) 1.157.266 walorów spółki, co stanowi 7,41 proc. kapitału Primetechu. Aktualne zaangażowanie FAMUR-u w PTH (PRIMETECH) wynosi 73,23 proc. akcji, które, decyzją pozostałych akcjonariuszy, pozostaną w obrocie giełdowym.

Wezwanie było naturalną konsekwencją sprzedaży przez Primetech Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), a wycofanie akcji spółki Primetech z obrotu na rynku regulowanym zoptymalizowałby strukturę grupy pod kątem operacyjnym, zarządczym i kosztowym.

W ocenie zarządu FAMUR-u, zaproponowana w wezwaniu cena, tj. 1,45 zł za walor, uwzględniająca premię względem średniej ceny ważonej wolumenem obrotu zarówno z trzech, jak i sześciu miesięcy poprzedzających moment ogłoszenia wezwania, odpowiadała wartości godziwej spółki. Potwierdziła to także opinia niezależnego doradcy.

W związku z decyzją akcjonariuszy posiadających 26,77 proc. akcji o nie skorzystaniu z oferty określonej w wezwaniu, spółka Primetech będzie kontynuowała działalność jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, koncentrując się na wybranych specjalistycznych usługach z zakresu wiercenia otworów o różnorodnym przeznaczeniu oraz wdrażania technologii wiertniczych w robotach inżynieryjnych i geotechnicznych, a także innych usługach w zakresie utrzymania infrastruktury kopalnianej. Obecna skala i struktura działalności gospodarczej spółki Primetech jest następstwem sprzedaży PBSz oraz decyzji o zaniechaniu handlem węglem.