EMT (ELEMENTAL) postanowił przystąpić do nabywania akcji własnych poprzez spółkę zależną Tesla Recycling. Przedmiotem skupu ma być nie więcej niż 20 238 824 akcji, odpowiadających 11,87% kapitału zakładowego spółki.

Akcje Elemental będą nabywane po cenie 1,50 zł za akcję.

Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży nastąpi 9 października 2019 r. Zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży jest planowane na 16 października 2019 r. Natomiast przewidywana data przeniesienia własności akcji oraz rozliczenia transakcji to 21 października 2019 r.