Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży TEN (TSGAMES) w trzecim kwartale 2019 roku wyniosły 67,9 mln zł. Oznacza to wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału, kiedy spółka wypracowała 49,9 mln zł, jak i analogicznego kwartału ubiegłego roku (35,4 mln zł).

źródło: Ten Square Games S.A.

Jak podano, w szacunkowej kwocie przychodów 57,7 mln zł odnosi się do przychodów wygenerowanych przez grę Fishing Clash, co stanowi 85% skonsolidowanych przychodów.

W związku z rozwojem gry i zapowiadanym skalowaniem budżetów marketingowych, przychody z Fishing Clash w lipcu br. weszły na nowy, wyższy poziom, który utrzymywał się w kolejnych miesiącach, co jest widoczne w łącznej wartości naszych przychodów osiągniętych w III kwartale. Z perspektywy performance Fishing Clash w ostatnich miesiącach uważamy nasze podejście dotyczące skalowania wydatków marketingowych za optymalne. Oprócz tego, pod koniec września rozpoczęliśmy zapowiadaną testową kampanię reklamową Fishing Clash w tematycznych kanałach telewizyjnych w USA. Telewizja to dla nas nowy krok, test nowego kanału, sprawdzenie jego potencjału w branży free to play. Jako firma w DNA mamy wpisany stały rozwój i poszukiwanie jak najbardziej optymalnych rozwiązań, dlatego mimo, że grę ściągnęło już 30 milionów użytkowników ciągle poszukujemy nowych szans i dróg rozwoju i nie spoczywamy na laurach. – mówi Arkadiusz Pernal, Wiceprezes Zarządu Ten Square Games. Ponadto, wspólnie z naszym partnerem NetEase wprowadziliśmy Fishing Clash, na razie testowo, na platformę iOS w Chinach. Teraz na bieżąco monitorujemy jej performance oraz wdrażamy niezbędne poprawki i ulepszenia, w tym związane z lokalizacją gry. Oczekujemy także cały czas na decyzję chińskiego regulatora dotyczącą wprowadzenia Fishing Clash na platformę Android w Chinach – dodaje Arkadiusz Pernal

Skonsolidowany raport Ten Square Games za okres 9 miesięcy zakończonych 30.09.2019 zostanie opublikowany 26 listopada 2019 r.